Web Erişilebilirliği için Kısa İpuçları:
Bir Bakışta WCAG 2.0

Bu sayfa Web Erişilebilirliği Yönergeleri 2.0 (WCAG 2.0)' nın özetini sunmaktatır; fakat, yorumlanmıştır ve nihai hali değildir. WCAG 2.0 öğrenmek için lütfen aşağıdaki kaynaklara başvurunuz:

Algılanabilir

Calıştırılabilir

Anlaşılabilir

Güçlü